Zadeva C-618/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 16. avgusta 2019 – Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania