Den Europæiske Centralbanks henstilling af 27. marts 2020 om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling (ECB/2020/1) (ECB/2020/19) 2020/C 102 I/01