Oplysninger, der skal fremlægges i henhold til artikel 5, stk. 2 Oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19) 2021/C 48/05