BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET om koordinationsgruppen for torturbekæmpelsesaktiviteter og høringer i henhold til artikel 31, i forordning (EU) 2019/15 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf