DOMSTOLENS BESLUT av den 13 mars 1996 i mål C-326/95: Banco de Fomento e Exterior SA mot Amândio Maurício Martins Pechim m.fl. (Begäran om förhandsavgörande - Avvisning)