Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9954 — Sumitomo/AAR/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 342/05