A Bizottság (EU) 2019/1823 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. augusztus 8.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a D-fruktóz hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)