Avizul Comitetului Economic și Social European privind situația organizațiilor societății civile din Turcia și condițiile de funcționare ale acestora