C-452/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute kontra Doc Generici Srl (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 267. cikk — A Bírósághoz fordulásra vonatkozó kötelezettség — Jogszabályok közelítése — Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Forgalombahozatali engedély — Módosítás — Díjak — 297/95/EK rendelet — 1234/2008/EK rendelet — Hatály)