A Bizottság 1551/98/EK rendelete (1998. július 17.) a gyümölcs- és zöldségágazat termékeire, a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre, illetve részben az élőnövényekre és a virágkertészeti termékekre, valamint az EK-Szerződés II. mellékletében felsorolt egyes termékekre vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról szóló 293/98/EK rendelet módosításáról