Komisjoni määrus (EÜ) nr 1551/98, 17. juuli 1998, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 293/98, millega määratakse rakendusjuhud, mida kohaldatakse puu- ja köögivilja, puu- ja köögiviljatoodete, osaliselt elustaimede ja lillekasvatustoodete suhtes ning teatavate EÜ asutamislepingu II lisas loetletud toodete suhtes