Kommissionens forordning (EF) nr. 1551/98 af 17. juli 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 293/98 om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne frugt og grøntsager og produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager, i en del af sektoren levende planter og blomsterdyrkningens produkter samt for visse produkter, der er opregnet i bilag II til EF-traktaten