Rozhodnutí Komise (ES) 1551/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 293/98 o stanovení rozhodných skutečností v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví zpracovaných výrobků z ovoce a zeleniny a částečně v odvětví živých rostlin a květinářských produktů a pro některé produkty uvedené v příloze II smlouvy o ES