Cauza T-123/16: Hotărârea Tribunalului din 6 decembrie 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca verbală BURLINGTON — Mărcile naționale verbale anterioare BURLINGTON și BURLINGTON ARCADE — Mărcile Uniunii Europene și națională figurative anterioare BURLINGTON ARCADE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Utilizarea în comerț a unui semn a cărui aplicabilitate nu este numai locală — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001] — Profit obținut în mod nejustificat ca urmare a caracterului distinctiv sau a renumelui mărcilor anterioare — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001]”]