Kohtuasi T-123/16: Üldkohtu 6. detsembri 2017. aasta otsus – Tulliallan Burlington versus EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk BURLINGTON — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Varasem Euroopa Liidu ja siseriiklik kujutismärk BURLINGTON ARCADE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Ulatuslikuma kui kohaliku tähtsusega tähise kaubanduses kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5))