Zadeva C-435/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich in drugi (Predhodno odločanje – Člen 101 PDEU – Odškodnina za škodo, nastalo zaradi omejevalnega sporazuma – Pravica do odškodnine, ki jo imajo osebe, ki na trgu, na katerega se omejevalni sporazum nanaša, ne delujejo kot dobavitelji ali kupci – Škoda, ki je nastala javnemu subjektu, ki je dodelil posojila pod ugodnimi pogoji z namenom pridobitve blaga, na katero se nanaša omejevalni sporazum)