kohtuasi C-435/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH versus Land Oberösterreich jt (Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 101 – Kartellikokkuleppega tekitatud kahju hüvitamine – Nende isikute õigus kahju hüvitisele, kes ei tegutse müüjate või ostjatena kartellikokkuleppega hõlmatud turul – Kahju, mis tekkis avalik-õiguslikule isikule, kes andis soodustingimustel laene kartellikokkuleppega hõlmatud kaupade ostmiseks)