Věc C-435/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof - Rakousko) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH v. Land Oberösterreich a další („Řízení o předběžné otázce – Článek 101 SFEU – Náhrada škod způsobených kartelovou dohodou – Právo osob, které nepůsobí jako dodavatel nebo kupující na trhu dotčeném kartelovou dohodou, na náhradu škody – Škody utrpěné veřejnoprávním subjektem, který poskytl za výhodných podmínek půjčky za účelem pořízení zboží, které je předmětem kartelové dohody“)