Domstolens dom (første afdeling) af 9. december 1982 i sag 309/81 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof): H. P. Klughardt OHG, Hamburg, mod Hauptzollamt Hamburg-St. Annen. Intervenient: forbundsfinansministeren (Den falles markedsordning for oksekød)