Kommissionens forordning (EF) nr. 767/2007 af 29. juni 2007 om den 34. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation