Nařízení Komise (ES) č. 767/2007 ze dne 29. června 2007 , které se týká v 34. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II