Decyzja Rady (UE) 2019/104 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej, w ramach Wspólnej Rady UE–Meksyk ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w związku ze zmianą decyzji Wspólnej Rady nr 2/2000 i nr 2/2001 w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej