Padomes Lēmums (ES) 2019/104 (2018. gada 22. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un Meksikas Apvienotajā padomē, kura izveidota saskaņā ar Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, attiecībā uz Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2000 un Nr. 2/2001 grozījumiem, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai