Rådets afgørelse (EU) 2019/104 af 22. maj 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Fælles Råd EU-Mexico, der er nedsat ved aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side, for så vidt angår ændring af det fælles råds afgørelse nr. 2/2000 og 2/2001 for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union