PERGUNTA ESCRITA n. 3951/98 do Deputado Hiltrud BREYER Integrering av ett jämställdhetsperspektiv vid kommissionen