SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii prác v rámci programu pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v roku 2015 a v predchádzajúcich rokoch$