RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tal-ħidma fil-programm ta' għajnuna għad-dekummissjonar nukleari lill-Bulgarija, lil-Litwanja u lis-Slovakkja fl-2015 u fis-snin preċedenti$