KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl darbų pagal branduolinių reaktorių eksploatacijos nutraukimo pagalbos programas vykdymo Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje 2015 ir ankstesniais metais$