Euroopan unionin virallinen lehti, L 027I, 1. helmikuuta 2020