Ehdotus neuvoston päätökseksi Italian kalastajien harjoittaman kalastustoiminnan uudelleensuuntautumista edistävästä erityistoimenpiteestä