Europos savanoriškos veiklos metai (2011 m.) * 2009 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))