Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1274 2020 m. liepos 1 d. kuriuo nustatomas fiksuotas sorgų importo iš trečiųjų šalių į Ispaniją muito sumažinimas