A Bizottság (EU) 2020/1274 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 1.) a harmadik országokból Spanyolországba behozott cirokra vonatkozó importvám tekintetében alkalmazandó átalányalapú csökkentés mértékének megállapításáról