Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/1274, 1. juuli 2020, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo imporditollimaksu kindlamääraline vähendus