2019 m. kvietimo teikti paraiškas – EAC/A05/2018 – Europos solidarumo korpusas – klaidų ištaisymas (OL C 444, 2018 12 10)