Sag T-145/19: Rettens kendelse af 17. oktober 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – tilskudsaftale indgået inden for rammerne af det finansielle instrument for miljøet (LIFE+) – debetnota – akt, som indgår som del af en kontrakt, og som ikke kan udskilles herfra – ingen omkvalificering af søgsmålet – åbenbart afvisningsgrundlag)