Věc T-7/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2018 – Inforsacom Logicalis v. EUIPO (Business and technology working as one) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Business and technology working as one – Ochranná známka tvořená reklamním sloganem – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“