Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról