Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 28 juni 2001 in zaak C-351/99 P: Eridania SpA e.a. tegen Raad van de Europese Unie e.a. ("Hogere voorziening — Gemeenschappelijke ordening van markten in sector suiker — Regeling inzake opslagkosten — Goedkeuring van nationale steunmaatregel — Intrekking — Verkoopseizoen 1995/1996 — Beroep van suikerproducenten — Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken — Bepaling houdende vaststelling van bedrag van vergoeding voor verevening van opslagkosten van suiker — Niet-ontvankelijkheid")