Verordening (EEG) nr. 1662/74 van de Commissie van 28 juni 1974 houdende vaststelling van de heffingen bij uitvoer in de sector olijfolie