Rozhodnutie Komisie z 5. novembra 1997, ktorým sa schvaľuje mechanizmus podpory pre vytváranie nadnárodných spoločných podnikov pre MSP v spoločenstveText s významom pre EHP