Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės prekių pasienio kontrolės derinimo konvencijos administraciniame komitete