Skriftlig forespørgsel E-2820/10 af Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) til Rådet. EU's terrorliste