Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2411/76 af 4. oktober 1976 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris