Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 18 października 2019 r. o wydanie opinii doradczej złożony przez norweską radę odwoławczą ds. zamówień publicznych w sprawie Scanteam AS przeciwko rządowi Norwegii (Sprawa E-8/19)2020/C 23/10