Zahtjev za savjetodavno mišljenje Suda EFTA-e koji je 18. listopada 2019. podnio Žalbeni odbor za javnu nabavu u predmetu Scanteam AS protiv norveške vlade (Predmet E-8/19)2020/C 23/10