Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af det norske klagenævn for udbud den 18. oktober 2019i sagen Scanteam AS mod den norske regering (Sag E-8/19)2020/C 23/10