Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9831 — OMV/Borealis) (EØS-relevant tekst) 2020/C 268/02