Vyhlásenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie (prvé čítanie) – Prijatie legislatívneho aktu