Zadeva T-242/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2018 – SC/Eulex Kosovo (Ničnostna in odškodninska tožba — Arbitražna klavzula — Skupna zunanja in varnostna politika — Osebje mednarodnih misij Unije — Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas — Notranji natečaj — Nepristranskost natečajne komisije — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas — Delna sprememba opredelitve tožbe — Pogodbena odgovornost — Nepogodbena odgovornost — Premoženjska in nepremoženjska škoda — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)